การให้บริการแบบมืออาชีพ

หากท่านกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยทาง Network ทันที หรือ ต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพสำหรับงาน Virtualization?

DCSS มีมืออาชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ต้องการคำปรึกษา ในการรับบริการจาก DCSS  ท่านสามารถวางใจได้เลยว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ของเรานั้นสามารถเติมเต็มความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน

ทาง DCSS จะมีการประเมินงานก่อนที่จะเริ่มโครงการใด ๆ จะมีการควบคุมงานโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาสำหรับแผนระยะยาวและด้านการเงิน การติดตามผลงาน และระดับการให้บริการ ทางเราก็สามารถจัดเตรียมให้ได้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ความสะดวกในด้านความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค  ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นสามารถเข้าไปดูที่ site งาน (Onsite Service) หรือสามารถช่วยเหลือคุณแบบระยะไกล (Remote Management Service) ได้อีกด้วย และด้วยความยืดหยุ่นของบริการของเรา ทีมงานDCSS มีการให้บริการด้าน IT ทุกรูปแบบ รวมไปถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย

DCSS สามารถทำให้ธรุกิจของท่านดีขึ้นได้ด้วยแนวคิดต่างหลากหลายแนวคิด เช่น

OUR PARTNERS