DCSS –
เราคือพันธมิตรของคุณที่มีความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งในโลกของไ
อทีโซลูชั่น
DCSS เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ พร้อมสรรพครบวงจร
อีกทั้งยังนำเสนอไอทีโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโล

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธรุกิจที่ซับซ้อนโดยการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทัน
สมัย DCSS จัดจำหน่ายเฉพาะสินค้ามีคุณภาพ
รวมไปถึงให้บริการคำปรึกษาด้านธรุกิจและการบริการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยมืออาชี
พชั้นนำของโลก อาทิเช่น Arista, Lenovo, Super Micro, และอีกมากมาย

Enterprise Computing Service

– จัดจำหน่าย Server Storage และ Network Equipment ทั้งของใหม่และของมือสองตามความต้องการของลูกค้า
– จัดจำหน่าย Software ลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Click me!

Operating

– ให้บริการดูแลระบบ Server Storage และ Network Equipment โดยร่วมมือกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น Arista , Lenovo และ Super Micro เป็นต้น

– ให้บริการดูแลระบบ Server Storage และ Network Equipment โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการจาก DCSS เอง ซึ่งเราจะมีบริการหลากหลายระดับให้เลือกสรรดังนี้

Click me!

HARDWARE MAINTENANCE SUPPORT SERVICES

• Microsoít Windows
• IBM AIX
• HP-UX
• Sun Solaris

Click me!

MANAGED IT SERVICES

• Data Center Hostìng
• DataCenter
• Remote Inírastructure Management Services
• OperationalIT Services

Click me!

PROFESSIONAL SERVICE

• Project Management
• Enterprise computing System such as servers, storages and neUvorking installation, confìguration, Setup and upgrades
• Operating System

Click me!

OUR PARTNERS