ระบบปฏิบัติการและซอฟแวร์ขั้นพื้นฐานที่เราสามารถให้การบริการได้

บริการด้านซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของเราครอบคลุมถึง ซอฟแวร์บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ การบริการด้านซอฟแวร์ของ DCSS มีความถูกต้องและปลอดภัย เราสามารถกู้คืนข้อมูลและปรับปรุงซอฟแวร์ในกรณีที่ทางลูกค้าเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ การบริการด้านซอฟแวร์ของเราครอบคลุมถึงการให้บริการออนไลน์ แก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ ช่วยเหลือในการติดตั้ง การบริการด้านซอฟแวร์และระบบปฎิบัติการของ DCSS ประกอบด้วย สัญญาระยะยาว และ เสียค่าบริการรายครั้ง (เมื่อเกิดเหตุไม่สามารถใช้งานได้ตามปรกติ)

OUR PARTNERS