การบริหารจัดการด้านไอที

DCSS สามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผน การจัดเตรียมเครื่องมือและการบริการทางด้านไอทีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่การบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานตลอดไปจนถึงบริการจัดเก็บข้อมูล เรากำจัดความซับซ้อนในการเลือกและจัดการวิธีการแก้ปัญหาทางด้านไอที ที่เหมาะสมต่องบประมาณของท่านในด้านการให้บริการความช่วยเหลือทางด้านไอทีโดยร่วมกันทำงานกับทางลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงาน นัดหมายเวลาเพื่อทำการ Onsite Service โดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหลักสิ่งสำคัญต่อมาสำหรับเราคือ การที่ลูกค้าของเราได้รับบริการด้านไอที เพื่อให้ธุรกิจของท่านบรรลุเป้าหมายและมีความยืดหยุ่นในแบบที่ท่านต้องการ เรามีลูกค้าอ้างอิงอยู่มากมาย ทั้งในด้าน การเงิน รัฐวิสาหกิจ การสื่อสาร อสังหาริมทรัพย์ เภสัชกรรม วิศวกรรม และยานยนต์

OUR PARTNERS