บริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

DCSS ให้บริการด้านการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็น มาตรการป้องกันหรือการปรับปรุงและซ่อมแซม การบริการนี้รวมถึงการติดตั้งขั้นพื้นฐานจนถึงการกู้ข้อมูล เราให้บริการทั้งในและนอกสถานที่
DCSS ประสบผลสำเร็จในการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์กับบริษัทชั้นนำรวมถึงการให้บริการด้าน IT ที่เหนือกว่ามาตรฐานของ OEM ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล DCSS ให้บริการอุปกรณ์ทางด้าน IT ที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

รูปแบบด้านการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเราแบ่งออกเป็นตามลำดับดังนี้

• บริการดูแลและบำรุงรักษาโดยร่วมมือกับตัวแทนจากหลายหลายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น Arista, Lenovo, Super Micro เป็นต้น
• DCSS third party บำรุงรักษาให้กับระบบ EOL และ EOSLมีทั้งหมด 8 บริการ ให้ท่านเลือกสรร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

OUR PARTNERS