COMPANY PROFILE

DCSS (Data Center Solutions and Services)
จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ Encompassing Global “IT” Solutions.
บริษัทได้ทำการก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2011 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มต้นให้การบริการดูแลบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์ด้วยความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้าในหลากหลายองค์กร จากนั้นมาเราได้ขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มเติมทักษะความรู้ของบุคลากรภายในองค์กรและเริ่มให้บริการงานขายด้านอื่นกับกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ระบบ Server Storage , Network Equipment ,ซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการด้านไอที ด้วยบริการระดับมืออาชีพและผลิตภัณฑ์ชั้นนำในอุตสาหกรรมด้านไอที
ในขณะเดียวกันเราได้ทำการขยายสาขาไปที่ ประเทศฮ่องกง, มาเลเซีย, ไทย และอินโดนีเซีย. จากการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้นนี้ก็เกิดขึ้นได้ ทีมงานของเราที่มีความสามารถทางด้านการขาย,ประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้า, ความรู้ด้านเทคนิคและสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ มากไปกว่านั้นเรายังให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานของเราเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย
อนึ่งเรามีความเชื่อว่าการสร้างความต้องการของลูกค้าให้เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ที่มากขึ้น ด้วยความเชื่อข้างต้นจึงทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจ เชื่อมั่น และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เราสามารถกล่าวด้วยความภาคภูมิใจได้ว่า ลูกค้ารายแรกของเรายังคงใช้บริการกับเราอยู่จนถึงทุกวันนี้
ณ ปัจจุบัน วิศวกรของเรานับเป็น 70% ของพนักงานทั้งหมดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค จนถึงตอนนี้เราดูแลและให้การบริการลูกค้ามากกว่า 5,000 ระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Server Storage และ Network System ครอบคลุมลูกค้าในองค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Mission การให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
Vision ปรารถนาความเป็นที่หนึ่งของผู้ให้บริการทางด้าน IT Datacenter แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Our Values
Dedication เรามีความภาคภูมิใจกับงานที่เราทำ ความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่เรายึดถือไว้เสมอมา รวมทั้งเรายังให้ความสำคัญกับ พันธมิตรทางการค้า และ ทีมงานของ DCSS อยู่เสมอ
Confident Building เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า เราเปิดโอกาสให้พนักงานของเรามีอิสระในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก เรามีความเชื่อว่าทีมงานของ DCSS เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุดและสมาชิกทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา เราเชื่อเสมอว่า คนเราจะทำงานด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุดได้ ต้องมีความไว้ใจกัน
Service Satisfaction เราภูมิใจกับการทำงานของเราและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในงานด้านการบริการให้กับทางลูกค้าแบบยั่งยืน
Sustainability เราเชื่อในเรื่องของการให้พนักงานของเรา ได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝนและพัฒนาตนตลอดเวลา เรามุ่งมั่นที่จะที่เป็นที่หนึ่งในทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อเป็นผู้นำในตลาดและผลักดันให้บริษัทก้าวหน้าต่อไป